Biyokütle Nedir?
Yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Biyokütle, bir enerji kaynağıdır ve endüstriyel anlamda biyokütle, bu biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir.Gelişmekte olan ülkelerde, enerji kaynağı olarak biyokütle yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu gibi ülkelerde, biyokütlenin enerjiye çevriminde geleneksel yöntemler kullanıldığı için enerji etkinliği düşük olmaktadır.
Neden Yenilenebilir Enerji?
Dünya ve ülkemiz için fosil yakıtların enerji üretimindeki payının oldukça yüksek olması, nüfus artışıyla enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelen artış ve fosil yakıt rezervlerinin sürekli azalması enerjiyi üretirken de tüketirken de çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bu tüm insanlık için bir tehdit hali taşımaktadır. Tüketim sürecinde insan kendisinin ve diğer canlıların yaşam ortamını her geçen gün daraltmakta, kaynakları hızla tüketmektedir.
Sonuç Olarak!
Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden birisi biyoyakıtlardır. Ancak biyoyakıt olarak kullanılan hammaddelerin aynı zamanda insan beslenmesinde kullanılıyor olması gıda üzerinde olumsuzluklara neden olabilmektedir. Bu nedenle biyoyakıt üretiminde insan beslenmesinde kullanılmayan tarımsal ürünlerin veya tarımsal üretim sonrası ortaya çıkan atıkların kullanılması büyük önem taşımaktadır.

Proje Hakkında

“Türkiye’nin Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak için Biyolojik Kütlenin Sürdürülebilir Kullanımı (Sustainable Use of Biomass to Assist the Development of Turkey’s Economy Towards Green Growth)” başlıklı projenin bütçesi 2018 yılında başlamak üzere GEF-6 tarafından onaylanmıştır. Proje toplam bütçesi 34.015.090 dolar olup bunun 29.598.880 doları Türkiye tarafından gösterilen eş finans, 4.416.210 doları ise GEF tarafından karşılanacak nakdi tutarıdır. Projenin GEF işbirliğini UNIDO ajansı, Türkiye işbirliğini ise Türkiye tarafında Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) üstlenmiştir. Proje süresi 5 yıldır.Proje, ... Devamı

Duyurular